Site icon Gabloty Wystawowe | Producent

Regulamin sklepu

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

  1. Przedsiębiorca, kontakt

a) Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działającym pod adresem gablotywystawowe.pl jest:

 

Firma Produkcyjno – Handlowa „FASHION-DREW”

Dworak Paulina z siedzibą w Rzeszowie ul. Graniczna 12A/17 35-326 Rzeszów

REGON: 181069801,

NIP: 8133683692

b) Klient może skontaktować się z właścicielem sklepu internetowego w jeden z poniższych sposobów:

– pod adresem Sklep internetowy www.gablotywystawowe.pl
– pod numerem telefonu: 537 394 241
– za pośrednictwem poczty e-mail: gablotywystawowe@wp.pl

lub

paulina.dworak@gmail.com

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych

 

W celu prowadzenia konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, „FASHION-DREW” przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dziale Polityka prywatności

 

  1. Ochrona danych osobowych

 

a) Wszystkie dane przesyłane przez Klienta przy składaniu zamówienia, są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący ma prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy firmy „FASHION-DREW” zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

b) Złożenie zamówienia w firmie „FASHION-DREW” oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem jego realizacji.

c) Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu realizacji zamowienia, np.

 

  1. Dostępność i ceny.

 

a) W przypadku całkowitego braku towaru z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia. Jednakże w przypadku całkowitego braku towaru z przyczyn niezależnych , Klient jest informowany o braku produktu i, jeśli to możliwe, otrzymuje ofertę zastępczą .

b) Ceny umieszczone przy produktach, w momencie złożenia zamówienia poprzez koszyk sklepu, są wiążące dla obu stron transakcji. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do korekty cen w przypadku zmiany kursu walut lub innych przyczyn niezależnych. O zmianie cen niezwłocznie informowane są osoby, które złożyły zamówienie na towar objęty zmianą celem akceptacji lub odrzucenia zamówienia.

c) Ceny wszystkich artykułów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

  1. Składanie zamówienia, potwierdzenie i realizacja.

 

a) Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych:

Imienia i Nazwiska,
• Pełny Adresu dostawy,
• Danych do wystawienia faktury włącznie z numerem NIP (w przypadku konieczności wystawienia),
• Numeru telefonu,
• Adresu E-mail

 

b) Zamówienia można składać:
– przez system strony gablotywystawowe.pl ,
– pocztą e-mail na adres gablotywystawowe@wp.pl ,
– telefonicznie pod numerem 537 394 241,
– pisemnie drogą pocztową na adres Firma Produkcyjno-Handlowa „FASHION-DREW”

Paulina Dworak ul. Graniczna 12A/17 35-326 Rzeszów

c) Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 

d) Kupujący może anulować zamówienie od zamówienia w ciągu 24 godzin informując o tym fakcie telefoniczne lub emailowo podając numer zamówienia.

 

e) Od chwili złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w ciągu 3 dni roboczych, po opływie czasu zamówienie zostaje anulowane

 

f) Zamówienie są realizowane do 10 dni roboczych

 

 

  1. Faktura VAT.

 

a) Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem faktury VAT na zakupiony towar proszone są o precyzyjne wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z numerem NIP.

 

b) Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

 

 

  1. Formy płatności.

 

– przelew na konto bankowe,
– przekaz pocztowy na adres firmy,
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
– w systemie internetowej płatności

– za pobraniem ( opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu dostawy na wskazany popranie adres )

 

  1. Wysyłka

a) Towar dostarczany jest do klienta Pocztą Polską lub firmą kurierską.

b) Zamawiający pokrywa koszt przesyłki

 

Koszt wysyłki :

– po wpłacie na konto wynosi: 33 zł

– za pobraniem : 38 zł

 

c) Firma „FASHION-DREW” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe po nadaniu przesyłki

d) Ewentualne dochodzenie roszczeń wobec firmy przewozowej możliwe jest pod warunkiem sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika poczty lub kuriera oraz sporządzenia protokołu szkód.

 

e) Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  1. Zwroty towaru i reklamacje.

a) Zgodnie z ustawą z 2013 roku o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

b) Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta ( np. kolor ) nie mogą być podstawą reklamacji bądź zwrotu zakupionego towaru.

c) Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. a, odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany zgodnie z pkt. a, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element zestawu musi być kompletny.

d) Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe.

e) W sytuacji zwrotu towaru popartego pisemną deklaracją do faktury zakupu zostanie wystawiona faktura korygująca. Po odesłaniu przez Klienta towaru oraz podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu.

f) Towary nabyte w siedzibie firmy osobiście przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
g) W przypadku zwrotu towaru wadliwego, koszty przesyłki pokrywa firma FASHION-DREW. Jednak wada musi zostać stwierdzona i zgłoszona niezwłocznie od dostarczenia towaru.

h) W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie przesyłki jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji jest protokół odbioru i szkód. Proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej/poczty może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody do siedziby firmy.

i) Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

 

  1. Ogólne

 

a) Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

b) Zdjęcia zamieszczone na stronie oddają możliwie jak najdokładniej kolory i wygląd oferowanych artykułów, jednak ich zgodność z oryginałem mogą nieznacznie zmieniać ustawienia monitora, np. nasycenia barw.

c) Wszystkie strony, podstrony oraz wszelkie inne materiały internetowe firmy „FASHION-DREW” zamieszczone na stronie gablotywystawowe.pl chronione są prawami autorskimi, których kopiowanie i wykorzystywanie jest zabronione i karalne.

d) Oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski.

e) W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

f) Dokonanie zakupów w sklepie www.gablotywystawowe.pl jest jednocześnie akceptacją regulaminu sklepu bez ograniczeń.

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version